Navigation:  Marketing > Požadavky >

Generování přijaté objednávky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Požadavky systému Soft-4-Sale lze použít pro generování nové přijaté požadavky. Děje se tak např. v případech přijetí požadavku na speciální modifikaci výrobku.

Postup při generování přijaté objednávky z přijatého požadavku

1.pomocí kritérií výběru omezím výběr na hledaný požadavek (požadavky)
2.označím požadavek (buď zatrhnutím výběru na začátku řádku, nebo pomocí tlačítek ODZNAČ VŠE a OZNAČ VŠE
3.stisknutím tlačítka prij.obj  vygeneruji přijatou objednávku z vybraného požadavku (systém se mě opětovně zeptá pro potvrzení akce!)

note2 Systém sám automaticky přenese informace evidované v požadavku do nové přijaté objednávky a ponechá kartu otevřenou pro případné další úpravy.

gener.obj