Navigation:  Marketing > Požadavky >

Tisk přehledů požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Tisk přehledu požadavků vám umožní vytisknout přehled požadavků evidovaných v systému Soft-4-Sale.

Tiskové výstupy požadavků jsou dostupné ze speciálního příkazu tisk požadavku submenu požadavky, kde se nabízí 3 základní tiskové výstupy.

přehled požadavků v zajímavé grafické úpravě, která je používána pro komunikaci se zákazníkem
vyhodnocení požadavků, kde najdete kumulované hodnoty setříděné vždy podle hodnoty, kterou jste zadali v poli způsob třídění.
list požadavku, pro detailní tisk jednoho (nebo více) požadavku na jeden list
přehled s termíny a reakcemi
rekapitulace
rekapitulace s termíny
rekapitulace s klienty

Přehled požadavků je detailní přehled, který se používá nejčastěji tak, že zvolím jako výběrové kritérium jednoho ze svých zákazníků a provedu tisk. V tu chvíli na jednom tiskovém výstupu najdu všechny požadavky jednoho zákazníka. Mohu zvolit splněné i nesplněné požadavky čímž dosáhnu toho, že zákazník vidí které požadavky byly splněny a které dosud ne.Vyhodnocení požadavků znamená, že mohu například vyhodnotit kolik požadavků který zákazník má na jednom jediném řádku (např. zákazník A má 23 požadavků v celkové časové hodnotě 65 hodin práce, zákazník B ….). Je samozřejmě nutné upozornit, že báze požadavků není náhradou přijatých objednávek. Báze požadavků slouží firmám, pro které je zákazník trvalým partnerem. Pro tyto firmy má význam evidence požadavků zákazníka a dealerů. Vyhodnocení tedy představuje kumulovanou sestavu, která je schopna zpracovat libovolný pohled na bázi požadavků, ať už podle termínu, zákazníků, priorit, sekcí, popisu produktu, termínu realizace nebo zadavatele.

tisk.pozad

Funkční tlačítka

tisk2        vytiskne vybraný přehled firem

ukaz        zobrazí přehled pohybů u vybraného zboží

vymaz        vymaže hodnoty ve formuláři

zpet        zavře okno