Navigation:  Marketing > Požadavky > Konfigurace >

Číselník kategorií chyb požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení číselníku kategorií chyb s ohledem na dobu reakce požadavku (doba potřebná k vyřešení požadavku). Vystupuje jako hodnotící kritérium při stanovení termínu řešení.