Navigation:  Marketing > Požadavky > Konfigurace >

Číselník sekcí požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení číselníku sekcí, pro které byl požadavek vygenerován. To znamená, přiřazení požadavku do vybrané oblasti (např. motor, převodovka, elektronika, atd.). Jedná se o podrobnější rozlišení a rozdělení požadavků.