Navigation:  Marketing > Požadavky > Konfigurace >

Číselník priorit požadavků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení číselníků požadavků dle priorit vyžadovaného řešení. Priority požadavků jsou hodnotícím kritériem pro termín dokončení.

cis.priorit