Navigation:  Marketing > Požadavky > Konfigurace >

Číselník forem zveřejnění

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení formy zveřejnění požadavku. To znamená, jakým způsobem (formou) bude požadavek zveřejněn, zda-li slouží jen pro interní záležitosti nebo bude použit ve veřejné zprávě.