Navigation:  Marketing > Marketingové akce >

Nová marketingová akce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Marketingové akce a strategie prodeje

Karta marketingové akce byla rozšířena o podporu metody "strategie prodeje"

stav rozpracovanosti vytváří prodejní trychtýř
osobní role jsou nejdůležitější průhled s pojmy "strategie prodeje"
přepočet akce reaguje na stav akce dle číselníku stavů ("zanoření" do trychtýře) a na počtu a váze jednotlivých rudých vlaječek. Procento pravděpodobnosti tedy odpovídá stavu akce
rudé vlaječky jsou automaticky generovány při přepočtu
datum poslední aktivity je také doplněno

mark.akce