Navigation:  Marketing >

Marketingové akce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled marketingových akcí
Nová marketingová akce
Tisk přehledů marketingových akcí
Tisk přehledů obsahů akcí
Hromadné opravy marketingových akcí
Hromadné přepočty marketingových akcí
Rušení duplicit marketingových akcí
Konfigurace
Křížové tabulky marketingových akcí
Křížové tabulky obsahů marketingových akcí
Křížové tabulky jednání marketingových akcí