Navigation:  Marketing > Přiležitosti >

Křížová tabulka příležitosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

kriztab.prilez

Funkční tlačítka

ukaz        zobrazí přehled  vybraných příležitostí

graf        graficky zpracuje vybraná data

volby        otevře okno  s konfigurací tisku křížové tabulky

zpet         zavře okno

marketing        zobrazí okno generování marketingového výběru firem

tabulka        výběrový dotaz převede do tabulky

vymaz        vymaže hodnoty ve formuláři