Navigation:  Kontakty >

Statistika firem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Statistika umožňuje prohlížení i tisk statistických přehledů a grafů hodnotících bázi firem na základě výběrových kritérií.

statistika

Funkční tlačítka

tisk2        vytiskne vybraný přehled firem

ukaz        zobrazí vybraný přehled firem před tiskem

graf        graficky zpracuje vybraná data

stat.prehled        zobrazí přehled sledovaných hodnot a kritérií v tabulce

zpet         zavře okno