Navigation:  Kontakty >

Analýza trhu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kritéria marketingových analýz

Na každé kontaktní kartě najdete množství segmentačních kritérií pro marketingové analýzy. Některé z nich jsou ve formě předem definovaných číselníků, kdy výběr provádíte z roletové nabídky, ostatní jsou formou zaškrknutí Ano/Ne. Tyto kritéria výběru potom najdete napříč celým systém Soft-4-Sale a umožňují Vám rychlou orientaci a práci s kontakty, kterými potřebujete.

 

Segmentace trhu na malé oddíly, se kterými pak dále pracujete je dnes již pomalu standardem většiny informačních systémů. Systém Soft-4-Sale Vám k tomu nabízí širkou škálu segmentačních kritérií, které Vám pomohou rozdělit trh na jednotlivé segmenty a tyto segmenty následně efektivně oslovit např. nově chystanou akční nabídkou. V případě jednotlivých segmentů se jedná o uživatelem definované číselníky, jejichž výběr se na kartě kontaktů provádí výběrem z roletové nabídky. Správným zatříděním kontaktů, pak můžete rychle dohledat a analyzovat případné neúspěchy a připravit tak kroky k jejich nápravě. Tímto způsobem můžete sledovat kritéria např.: oblast působení, zdroj kontaktu, teritorium, středisko, obchodníky, segmenty zařazení, výše obratu, datum posledního nákupu, atd.