Navigation:  »No topics above this level«

Kontakty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Systém Soft-4-Sale umožňuje evidovat libovolný počet kontaktů firem a k nim souvisejících kontaktních osob. Každá firma má svojí kontaktní kartu, která pod sebou združuje i všechny ostatní informace, které byly vytvořeny v souvislosti s daným kontaktem. Kontaktní karta firmy vzhledem k množství informací, které je možné z ní jednoduchým a rychlým způsobem vyčíst, je rozdělena do 5 tématicky souvisejících záložek – základní, marketingová, obchodní, servisní, telemarketingová. Pro uživatele je pak otázkou chvilky dopátrat se např. přehledu realizovaných zakázek, nebo najít poslední jednání, které bylo vedeno s danou firmou či osobou. Kontaktní karta osoby je podmnožinou karty firmy. Obsahuje veškeré informace o konkrétní osobě, včetně kontaktních údajů. Stejně jako v případě karty firmy i v případě karty osoby není počet omezen. Můžete tak evidovat jednu nebo i stovky osob k jedné firmě. I v případě karty kontaktní osoby jsou informace přehledně rozčleněny do několika tématických záložek – základní, servisní, privátní. Ke každému kontaktu pak lze sledovat např. jednání, nabídky, do jakého marketingového výběru je zařazen, atd.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled firem
Sekundární přehled firem
Karta firmy
Nová firma
Rušení duplicit firem
Tisk přehledů firem
Tisk přehledů servisních firem
Identifikace volajícího
Přehled kontaktních osob
Nová kontaktní osoba
Rušení duplicit kontaktních osob
Tisk přehledu kontaktních osob
Přehled strukturovaných informací firem
Přehled doplňkových textových polí firem
Přehled vztahů mezi firmami
Přehled historie změn údajů
Křížové tabulky vztahů mezi firmami
Konfigurace
Křížové tabulky firem
Statistika firem
Analýza trhu