Navigation:  Kontakty >

Přehled firem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled firem vám zobrazí seznam všech položek (firem) evidovaných v systému Soft-4-Sale.

Databáze kontaktů firem a osob patří mezi nejdůležitější informace v každé firmě. Kromě kontaktních údajů jsou zde vedeny veškeré související informace ke každé firmě. Proto není divu, že je v každé firmě kladen vysoký důraz na její správu a aktualizaci. Pro tyto účely systém Soft-4-Sale nabízí bohatou nabídku užitečných nástrojů, které Vám pomohou nejen s udržením její aktualizace, ale především Vám pomohou získat dokonalý přehled o potřebách Vašich odběratelů, nabídce Vašich dodavatelů a požadavcích Vašich partnerských společností.

note2 K omezení výběru doporučujeme využít výběrových a zobrazovacích kritérií umístěných v horní části přehledového okna.

 

prehled.firem1

 

V přehledu firem, na kartě hledání firmy, v křížových tabulkách firem a tisku lze nyní vyhledávat podle poznámky v kontaktu.

 

Funkční tlačítka

vyber        Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběroúvých kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma        Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.

marketing        Zobrazí okno generování marketingového výběru firem.

osoby                vyhledá zadaného obchodníka ve všech rolích (zodpovídá, vytvořil, realizace,..)

obch                vyhledá zadaného obchodníka v rolích zodpovídá a sekundární obchodník

 

 

Zobrazení více kontaktů na mapě

 

IkonaPOI - Volbu POI (Points Of Interests - body zájmu) - najdete na liště nástrojů nad Kartou kontaktu a Přehledem kontaktů.

Dle nafiltrovaných firem (nebo dle otevřené karty kontaktu) se na internetu dohledají souřadnice dle zadaných adres v S4S. Následně jsou dohledaná místa zobrazena na uliční mapě v podobě bodů, ve kterých jsou uvedena počáteční písmena názvů firem. na mapě (v okně prohlížeče Internet Explorer).

 

Hromadné zobrazení adres kontaktů vybraných v Přehledu firem.

Hromadné zobrazení adres kontaktů vybraných v Přehledu firem.

 

Body zájmu lze prokliknout pro zobrazení detailních informací o bodu (název firmy, adresa, kontaktní informace, webová stránka).

 

Detailní informace o POI bodu

Detailní informace o POI bodu

 

note2 V některých případech se může stát, že nelze body zájmu dohledat. Uživatel je pak informován oknem zobrazeným nad mapou.

 

note2 Počet bodů zájmu pro zobrazení není omezen, je však nutné brát v úvahu, že se jedná o online dohledávání informací a ze strany Google jsou dány určité limity, které mohou zpomalovat vyhledávání bodů zájmu, nebo je při překročení denního limitu zcela zablokovat (následující den je blokace odstraněna).

 

 

Zobrazení Kontaktů na mapě - plánování trasy

IkonaPenizefunkce je částečně volně dostupná, aktivace plnohodnotné funkce je za příplatek (cena na telefonický dotaz).

 

Nad Přehledem firem je možné pomocí generátor IkonaPOI v nástrojové liště, právě vybrané Kontakty zobrazit jako body v mapě. Je možné také nechat systém naplánovat a ukázat trasu mezi vybranými, v přehledu zobrazenými, kontakty.

pozor maximální počet kontaktů pro současné zobrazení je 50.

 

pozor maximální počet kontaktů pro plánování trasy je 8 - 10.

 

Nástroj pro zobrazení vybraných Kontaktů na mapě.

Nástroj pro zobrazení vybraných Kontaktů na mapě.

 

ButonPOI- zobrazí vybrané kontakty jako body v mapě.
ButonPOI_Trasa- naplánuje a zobrazí trasu mezi jednotlivými vybranými kontakty (funkčnost za příplatek). Do trasy lze zahrnout maximálně 10 kontaktů pokud nevyužijete možnosti zadání "počáteční" a "koncové" firmy (nebo adresy). Zadáte-li i tyto adresy, systém je zahrne také do trasy, a přidá k nim 8 vámi průjezdních bodů.
Počáteční firma- nabízí firmy z vaší databáze firem. Vybráním konkrétní firmy se doplní ze systému i adresa. Bude zahrnuta do plánování trasy jako počátek cesty.
Počáteční adresa- slouží pro zobrazení bodu na mapě. Vyplní se buď, vybráním firmy, adresou ze systému, nebo ji můžete zadat ručně. V takovém případě adresu zadávejte ve formátu ulice; město; PSČ.
Koncová firma- stejná funkčnost jako "počáteční". Bude zahrnuta do plánování trasy jako konec cesty.
Koncová adresa- stejná funkčnost jako "počáteční".
ButonPOI_Poradi- umožňuje volit pořadí použití kontaktů jako průjezdních bodů trasy. Tlačítko je dostupné pouze při vypnuté "Optimalizaci trasy"

 

 

Možnost změny pořadí průjezdních bodů.

Možnost změny pořadí průjezdních bodů.

 

Vyhnout se ... - zapnutý příznak vyloučí z plánované trasy dálnice nebo placené úseky.
Optimalizovat trasu- seřadí automaticky průjezdní body tak, aby trasa byla navržena optimálně. Zapnutí tohoto příznaku vypíná možnost nastavení vlastního pořadí průjezdních bodů.

 

Výsledná trasa pak může vypadat třeba takto:

 

Naplánovaná, optimalizovaná, trasa se třemi průjezdními body.

Naplánovaná, optimalizovaná, trasa se třemi průjezdními body.

 

Uživateli, který nemá zakoupenou aktivaci rozšíření "Trasa" zůstává téměř plná funkčnost. Může si nechat vybrané kontakty nechat zobrazit jako body v mapě, může definovat parametry trasy, měnit pořadí průjezdních bodů, ale při promáčknutí tlačítka ButonPOI_Trasa, se zobrazí informace o omezené funkčnosti a poté vypočte "demo" trasu od něj (podle aktivní hlavičky tiskových dokumentů) do MTJ Service s.r.o.