Navigation:  Zboží >

Tipy a triky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rychlé zobrazení ceny zboží pro různé měrné jednotky

Pro rychlou kalkulaci ceny zboží pro konkrétního zákazníka, včetně zohlednění nastaveného a aktivovaného slevového systému, najdete na základní kartě zboží nástroj, který vám s tímto úkolem pomůže.

ButonVypocetCenyZakaznika        - tlačítko na základní kartě zboží otevře nástroj Výpočet ceny pro zákazníka.

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí nad kartou zboží nové okno, které zobrazuje cenu zboží pro různé situace. Jako základní pohled se nabízí Prodejní cena za 1 základní měrnou jednotku zboží.

Jestliže do pole ZÁKAZNÍK vybrete konkrétní firmu z číselníku, nástroj současně zohledňuje nastavení vašeho slevového systému. Pokud je slevový systém aktivován a vybraná firma vyhovuje některé z definic "dealerských" nebo "smluvních" cen, je v poli CENA zobrazena hodnota odpovídající této definici - tedy pro tohoto konkrétního zákazníka.

VypocetCenyZakaznika-01

Nástroj pro Výpočet ceny zákazníka.

Změníte-li hodnotu v poli MNOŽSTVÍ, systém současně kontroluje, zda pro uvedené množství není stanovena nějaká "množstevní" sleva. Pokud ano, upraví odpovídajícím způsobem výslednou cenu.

note2 Vždy se zobrazuje cena za 1 měrnou jednotku.

note2 Výběr zákazníka v tomto nástroji NENÍ povinný. Systém pak zobrazuje základní ceny, případně se zohledněním množstevních slev, které nejsou vázány na konkrétního zákazníka.

ButonBrylePohled na nákupní ceny je ve výchozím stavu záměrně skryt, pokud byste například tuto rychlou kalkulaci prováděli přímo před zákazníkem. Kliknutím na tlačítko se dočasně zobrazí i pole týkající se cen nákupních (pokud ovšem nemá uživatel přístupovými právy k systému zakázáno vidět nákupní ceny).

VypocetCenyZakaznika-CenaNakupni

Odkryta i cena "nákupní", včetně případného zohlednění množstevních nákupních slev.

Tento nástroj lze využít i pro vyjádření ceny zboží z pohledu různých měrných jednotek.

Například nakupujete a prodáváte papír v rolích, které vedete skladem v kusech. Chtěli byste ale znát i nákupní či prodejní cenu za běžný nebo čtvereční metr. Jestliže u karty příslušného zboží máte definovány "Alternativní měrné jednotky", můžete toho využít pro řešení také tohoto požadavku.

Příklad:

Jedna role představuje 30 bm, nebo také 18m2 tohoto papíru. Pak budete mít nastaveny, pro toto konkrétní zboží, alternativní měrné jednotky určitě takto.

VypocetCenyZakaznika-AltMJ

Příklad definice alternativních měrných jednotek.

Nástroj pro výpočet ceny zákazníka této definice využije a ukáže vám

VypocetCenyZakaznika-CenaBM

Cena za běžný metr vybraného papíru.

 

VypocetCenyZakaznika-CenaM2

Cena na metr čtvereční téhož papíru.

Přepočet ceny se děje ihned po změně alternativní jednotky v rozbalovacím poli. Pokud nejsou pro konkrétní zboží alternativní jednotky definovány, najdete v tomto poli pouze jednotku základní.

Pokud je aktivován slevový systém, je tento samozřejmě ve výpočtu také zohledňován.