Navigation:  Zboží >

Statistika zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

statistika.zbozi

Funkční tlačítka

tisk2        vytiskne vybraný přehled zboží

ukaz        zobrazí přehled pohybů u vybraného zboží

graf        graficky zpracuje vybraná data

stat.prehled        zobrazí přehled sledovaných hodnot a kritérií

zpet         zavře okno