Navigation:  Zboží >

Křížové tabulky konkurenčních cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

kriz.konkur

Funkční tlačítka

ukaz        zobrazí přehled pohybů u vybraného zboží

graf        graficky zpracuje vybraná data

volby        otevře okno  s konfigurací tisku křížové tabulky

zpet         zavře okno

marketing        Zobrazí okno generování marketingového výběru firem.

tabulka        výběrový dotaz převede do tabulky

vymaz        vymaže hodnoty ve formuláři