Navigation:  Zboží >

Křížové tabulky zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Časové členění křížové tabulky půlrok

kvartál
půlrok
rok

kriz.tab

Rozšířené třídění v křížových tabulkách

Do křížových tabulek přidána možnost třídění výsledných hodnot (netřídit, vzestupně, sestupně).

Křížové tabulky s omezením - info v sestavách

Pokud je v libovolné křížové tabulce použita ve Volbách sekce Omezovat hodnoty + Způsob omezení, musí se dostat zadané omezení do popisu parametrů křížové tabulky. Pokud není zvoleno žádné omezení nebude se doplňovat nic.

Multi-dimenzionální křížové tabulky

Křížové tabulky jistě patří mezi oblíbené nástroje pro analýzu dat. Každý modul obsahuje tento nástroj a postupně je rozšiřujeme např. o:

křížové tabulky - poptávky
křížové tabulky - poptávky - zboží
křížové tabulky - dat obchodních analýz a plánů
křížové tabulky - servisních firem
křížové tabulky - sekundárních dat firem
křížové tabulky - reklamace
křížové tabulky - reklamace - zboží
křížové tabulky - hodnot procesních panelů
křížové tabulky - žurnálu změn

Každá křížová tabulka obsahuje data jen jediné agendy ! Tuto nevýhodu by měl vyřešit nástroj pro spojování více křížových tabulek do jediné Multi-dimenzionální křížové tabulky. Spojení dat více křížový tabulek může do jediné může vyřešit např. tyto situace:

křížová tabulka výnosů podle firem, kde na řádku u firmy bude doplněna informace o odpovědném obchodníkovi za firmu a dealerské skupině firmy a na konci je poslední sloupec, kde se objeví aktuální stav dluhu po splatnosti firmy
křížová tabulka aktivit obchodníků členěná měsíčně, kde v jediném poli najdete počet nabídek, finanční. objem nabídek, fakturovaný obrat a počet jednání
křížová tabulka nedostatků členěná po uživatelích, kde na řádku najdete počet nesplněných úkolů, počet jednání bez následku, počet živých proaktivit, počet odložených proaktivit víc jak o měsíc, počet časově propadlých příležitostí a nabídek, počet objednávek po termínu a jejich finanční objem

Princip funkce

Existuje 5 křížových tabulek, které chceme spojit do jediné !

cross-tabel-1

Výsledek spojení je jediná křížová multi-dimenzionální tabulka

cross-table-2

Definice multi-dimenzionální křížové tabulky začíná od základní křížové tabulky, ke které přidáváme data jiných křížových tabulek.

Definice umožňuje, aby systém řádky a sloupce spojoval v 4 možných režimech:

Sloupce

1.spojit (sloupce které nebudou shodné s podkladem se budou ignorovat) ... buňka bude obsahovat další informaci
2.spojit a rozšířit (sloupce které nebudou shodné s podkladem budou doplněny) ... buňka bude obsahovat další informaci
3.nový vpředu (sloupce budou vytvořeny před tabulkou)
4.nový vzadu (sloupce budou vytvořeny na konci tabulky)

Řádky

spojit (řádky, které nebudou shodné s podkladem se budou ignorovat) ... buňka bude obsahovat další informaci
spojit a rozšířit (řádky které nebudou shodné s podkladem budou doplněny) ... buňka bude obsahovat další informaci
nový vpředu (řádky budou vytvořeny na nahoře začátku tabulky)
nový vzadu (řádky  budou vytvořeny na dole na konci tabulky)

Podmínkou fungování multi-dimenzionální křížových tabulek je práce s pamětí filtrů (foťák). Spojují se tabulky, se zadanými parametry zpracování a tyto parametry musí být "nafoceny" !

Křížové tabulky mají pro definici dalších rozměrů připraveny čtyři záložky:

Základní - zde je známá původní funkcionalita křížových tabulek
Volby - zde je rychle dostupný stav voleb křížových tabulek
Multi - zde uživatel připojuje další křížové tabulky
Fotky - zde je rychle dostupný stav fotek kritérií a výběrových parametrů křížových tabulek

kriz.tabulky2

Křížové tabulky a grafy (MultiX nebo jednotlivě)

Křížové tabulky spisové služby jsou sjednocujícím dokumentem kde se bude tisknout společný graf pro:

počet jednání
počet nabídek
počet faktur vystavených

Podmínkou pro správné zobrazení je dodržení několika zásad. V řádku tabulky musí být vždy datumové pole a ve volbách je třeba mít společné časové kritérium, např. měsíční nebo týdenní pohled.

Pod tlačítkem volby vzniklo několik nových možností. Nový typ grafu čára trend jenž ukazuje logaritmickým výpočtem osu. Dále pak možnost volby omezení osy X a Y. Pokud například sledované období je 1.1.2009-31.12.2009 je možnost sledovat jen určitý úsek daného období.  Stejně je tomu v případě hodnocení více obchodníků kdy například výše obratu má být společná pro všechny a nikoliv automaticky tvořená systémem dle nejvyšší obratové částky.

Karta MultiX tabulky

       

 

 

Jednotlivé případy s omezením osy Y