Navigation:  Sklad > Převody >

Nová konstrukční převodka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato převodka umožňuje vést odděleně sklady konstrukčních celků a konstrukčních prvků. Do této převodky uživatel zadá konstrukční celky bez rozpadu. A může provést převod ze skladu na sklad dvěma způsoby (těmto způsobům odpovídají dvě výkon tlačítka na kartě převodu).

První varianta je převod rozpadem ze skladu celků se vydá konstrukční celek a na sklad prvků se přijme jeho rozpad na prvky. Druhá varianta umožňuje tzv. sestavení celku. Ze skladu prvků se vydá rozpad prvků odpovídající zadanému celku a na sklad celků se přijme konstrukční celek. Konstrukční převodka se tedy skládá ze dvou částí - výdejky a příjemky. Na jedné straně je sada prvků a druhé straně jenom prvek. Po otevření převodky je vždy vidět výdejová část převodky. Po poklepání na číslo dokladu ve směru Kam (příjmový směr) otevřít druhý příslušný doklad - příjemku. Při provedení konstrukčního převodu rozpadem se počítá cena prvků podle aktuální ceníkové nákupní ceny a váhovým poměrem cen a množství se přepočte cena prvků tak aby celková cena přesně odpovídala aktuální skladové ceně konstrukčního celku. Při provedení konstrukčního převodu sestavením se cena konstrukčního celku vypočte podle součtu aktuálních skladových cen prvků. Celková hodnota výdejové a příjmové části konstrukční převodky je stejně jako u klasické převodky shodná. Finančně tedy nedochází ke změně hodnoty stavu zásob.

Karta "konstrukční" převodky

Karta "konstrukční" převodky

 

 

Neskladovatelné položky v Konstrukční převodce

Při "provedení" Konstrukční převodky - sestavením, probíhá kontrola, zda všechny konstrukční prvky, z nichž je složen celek a má dojít k jejich vyskladnění, jsou "skladovatelné".

Mohou to být položky, které představují "práci" vynaloženou při složení konstrukčního celku, pak je to v pořádku, ale mohou to být také položky, které byly ať už záměrně nebo chybou označeny jako "neskladovatelné" přestože se nejedná o práci. v takovém případě má uživatel možnost použitím tlačítka    Neskladovatelné položky   , akci zastavit a nechat si zobrazit seznam takových neskladovatelných položek ke kontrole.