Navigation:  Sklad > Převody >

Nová převodka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Karta Převodky umožňuje uživateli realizovat převod zboží nebo materiálu mezi sklady. Vyplnění a práce s převodem odpovídá práci s výdejkou. Jediným a hlavním rozdílem je povinnost vyplnit sklad, do kterého se převod směřuje. Uvnitř systému se převod po provedení ukládá jako dva vzájemně svázané doklady: Výdejku a Příjemku. Tyto doklady můžete pak vidět i mezi přehledy příjmů a výdejů. Aby bylo možné odlišit převody od obyčejných výdejů a příjmů je nutné, aby převodky měly připraveny vlastní kódy pohybů ! (viz číselník Kódů pohybů)

U převodek je možné vložení textu, jako je tomu u faktur, dodacích listů, příjemek a výdejek, jedná se o ÚVODNÍ TEXT a TEXT NA ZÁVĚR na převodku a zohlednění v tiskových sestavách převodky.

prevodka-texty

Převod zboží ze skladu na sklad

Další situace, kdy se setkáváme s výrobními čísly, je převod zboží ze skladu na sklad. Tyto převody mohou sloužit i v situaci, kdy jeden sklad je prodejní, další sklad je servisní, třetí sklad je montážní a čtvrtý sklad je příprava pro prodej. Pokud eviduji výrobní čísla, musím mezi jednotlivými sklady převádět zboží včetně zadání konkrétních výrobních čísel. Doklad, který provede převod je převodka. Na práci s převodkou v podstatě přesně odpovídá situaci, která přes výdejku, protože abych převedl konkrétní výrobní čísla ze skladu na sklad, musím vybrat, která výrobní čísla ze skladu vydávám a tyto se zapíší do skladu, kam zboží převádím. Kromě faktického převodu zboží, včetně výrobních čísel, samozřejmě na konkrétních kartách zařízení vznikne opět historický záznam „Převod zboží ze skladu S1 do skladu S2.

note2 Při změně (dodatečné opravě) Kódu pohybu na kartě Převodky se změní kód pohybu i na související Příjemce.