Navigation:  Konfigurace > Obecné >

Kontrola číselných řad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato funkce umožňuje najít díry v číselných řadách jednotlivých typů dokladů.

Jednak systém S4S umožňuje v mnoha typech dokladů velice rozsáhlý změnový režim až po zrušení dokladu – je tedy možné se vrátit k Přijaté objednávce, Nabídce, Vystavené faktuře, týden, čtrnáct dní, měsíc staré a v ní provést jako změnu zrušení tohoto dokladu. Tím pádem vznikne díra v číselné řadě, která by měla být buď vyplněna, nebo o které by měl alespoň uživatel přesně vědět proč a kdy vznikla a z jakého důvodu.
Druhým důvodem může být skutečnost, že v síťovém provozu, se v rámci přípravy dokumentu můžete obratem rozhodnout pro zrušení právě tvořené Nabídky, ale protože mezi tím v systému pracují další uživatelé, tak vaši nabídku přeskočili dvěmi dalšími nabídkami. Zrušení nabídky tedy opět znamená vytvoření díry v číselné řadě Nabídek. Toto platí prakticky pro všechny typy dokladů.

Před použitím této funkce, uživatel musí navolit tva parametry:

1.MUSÍ zvolit typ dokladu (jedná se zhruba o 20 typů dokladů, které může takto sledovat)

 

O-KontrolaCiselnychRadVyberDoklad

 

2.MŮŽE zadat prefix, který se má prohledávat – je možné, že u daného typu dokladu existuje mnoho číselných řad. Omezuje tedy výběr dokladů např. z řady FV.

 

O-KontrolaCiselnychRadFaktura

Zadaný prefix funguje jako omezující kriterium a nemusí být uveden v kompletním znění - chcete znotrolovat všechny číselné řady, které začínají FV ....

Důležitým parametrem však je Délka prefixu (ve výchozím stavu je zde uvedena hodnota z konfigurace Délka prefixů číselných řad, uživatel ji vašak může změnit).

Pomocí těchto dvou parametrů se omezuje výběr dokladů, které se mají kontrolovat a také, kolik znaků ze začátku čísla dokladu je považováno za stejnou číselnou řadu – odkud se mají začít počítat pořadová čísla.

 

tip2 Pokud do Prefixu nezadáte žádnou hodnotu, pouze délku prefixu, systém zkontroluje všechny číselné řady daného dokladu, a seskupí je podle shody v prefixu (podle vámi zadaného počtu znaku).

 

Pokud máte tedy, za posledních pět let, pět číselných řad faktur pro jednotlivé roky, délka prefixu byla vždy 4 znaky, systém dohledá díry v jednotlivých samostatně vedených řadách pro jednotlivé roky a nekombinuje dvě řady proti sobě.

Například: řady s prefixem FV20 a FV21 se nebudou kombinovat proti sobě a mezera mezi poslední fakturou s prefixem FV20 a první fakturou s prefixem FV21 není povážována za díru v číselné řadě, ale je klasickým přechodem do jiné číselné řady.

 

ButonProved        spustí kontrolu dokladů dle nastavených parametrů. Výsledek zobrazí formou tiskové sestavy.

ButonUkaz        zobrazí formou tiskové sestavy znovu výsledky již provedené kontroly

 

O-KontrolaCiselnychRadTiskovka

Ukázka kontroly číselných řad Faktur vystavených ...

 

pozor Zavřením dialogového okna Kontrola číselných řad se informace o dohledaných dírách zruší. Musí se znovu realizovat tlačítkem "Proveď".