Navigation:  Konfigurace > Obecné >

Hospodářský rok

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Systém umožňuje automatický začátek číslování dokladů v novém roce nejen podle kalendářního roku (od 1.1.), ale i podle "vlastního" hospodářského roku (například od 1.7.).

O-NastaveníHospodarskehoRoku

Aktivace a nastavení Hospodářského roku.

Zapnutím příznaku v systému aktivujete funkčnost hospodářského roku. Doklady v nové číselné řadě začnou vznikat až od vybraného měsíce.