Navigation:  Konfigurace > Obecné >

Nastavení sazeb DPH

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Několik záložek v tomto konfiguračním okně nastavuje chování systému ve vztahu k DPH. Vždy se jedná o systémové nastavení, tedy platné pro všechny uživatele systému.

 

Sazby DPH

První záložka definuje samotné, aktuálně platné, sazby DPH.

S účinností od 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o DPH (č. 262/2014 Sb.), vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 %, také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. Tato druhá snížená sazba bude uplatněna na vybrané položky zboží. Seznam zboží, které spadá do kategorie druhé snížené sazby si můžete přečíst v další kapitole.

 

Od 1. 1. 2015 jsou tedy platné tři sazby DPH:

základní sazba daně (21 %)
první snížená sazba daně (15 %)
druhá snížená sazba daně (10 %)

 

V souvislosti s tím je k dispozici nový tiskopis přiznání k DPH (vzor č. 19). V tomto novém tiskopise DPH dochází pouze k minimálním úpravám, které mají dopad jenom na formální stránku přiznání. Struktura přiznání zůstává zachována, obsah jednotlivých řádků se nemění ani nerozšiřuje.

 

Zdanitelná plnění se zmiňovanou druhou sníženou sazbou budeme vykazovat na řádcích pro sníženou sazbu daně SOUHRNNĚ se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH. (viz. Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty, a to v obecné části).

 

O-NastaveníSazebDPHSazby3xDPH

Konfigurace sazeb DPH - rozšířena o "druhou sníženou sazbu".

 

Podle záznamů v této konfiguraci systém jednak kontroluje, zda sazba použitá na dokladech je korektní (platná) a také odtud čerpá texty k popisu jednotlivých daní v závěrečných rekapitulacích dokumentů.

 

Jednu z definovaných sazeb můžete stanovit jako implicitní pro případ, že tvoříte doklady bez využití ceníkových karet. Takto označená sazba DPH bude doplňována na řádky dokladů. Uživatel může na konkrétním dokladu sazbu DPH libovolně změnit.

Tato definice současně slouží ke kontrole, zda sazba DPH uvedená uživatelem na dokladu je v souladu s právě platnými sazbami.

Texty uvedené u jednotlivých sazeb se potom vyzužívají na tiskových sestavách, zobrazí se v závěrečných rakapitulacích dokladů.

 

 

Automatické nastavení sazby DPH - tuzemský Příjemce

Jestliže je v konfiguraci Nastavení sazeb DPH zapnutá volba 'Implicitní sazba 0% ... zahraniční firmy (EU), které jsou plátci DPH' systém automaticky na dokladech (nabídka, přijatá objednávka, vystavená faktura a prodejka), které jsou 'zahraniční' a jsou vystavené na Odběratele, jež je v rámci EU plátcem DPH, nastavuje sazbu DPH na 0%. V této funkci je důležitý kód státu uvedený na základní kartě kontaktu (aby mohl systém rozpoznat, zda se jedná o firmu z EU), současně se však také kontroluje, zda uvedená firma je "plátcem DPH" (v registrech VIES plátců na internetu).

Jestliže ale je na dokladu (Přijaté objednávce, Faktuře vystavené) současně uveden Příjemce, kterým je tuzemská firma, sazba DPH se "nenuluje"! Jedná se v podstatě tuzemský o obchod, kdy zboží neopustilo hranice státu, a výjimka o nulové sazbě DPH pro něj neplatí.

 

 

 

Třetí sazba DPH na dokumentech v systému

Na formulářích Vystavené faktury a Přijaté faktury se základy daně a hodnoty daně sčítají do jednotných polí "snížená". Stejně tak se přebírají i do modulu Ekonomika.

 

VystavenaFakturaHlavickaViceDPH

Částky a DPH vedené v I. a II. snížené sazbě se zapisují souhrnně do polí "snížená".

 

pozor  Kontrolním výpočtem vám tedy může vyjít snížená sazba daně mezi 10 - 15%, podle toho v jakém poměru jsou obě sazby na dokladu zastoupeny.

 

Na pokladní doklady přidána pole pro zápis částek ve třetí sazbě DPH včetně možnosti výpočtu základu a daně z celkové částky, nebo naopak - výpočet celkové částky sečtením základů a daní uvedených v jednotlivých polích hlavičky dokladu.

 

PokladniDoklad3xDPH

a) Vypočet základu a DPH z celkové částky.

 

PokladniDoklad3xDPHPlus

b) Výpočet celkové částky ze zapsaných základů a DPH.

 

Po "provedení" dokladu, tedy po jeho zapsání do pokladny se základy a hodnoty DPH spojí do jednoho pole "snížená".

 

PokladniDoklad3xDPHProved

 

Tedy i po převzetí pokladního dokladu do modulu Ekonomika se hodnoty základů v I. a II. snížené sazbě sčítají a přebírají se jako jedna hodnota do pole "snížená". Stejně tak i hodnota samotné daně.

 

PokladniDoklad3xDPHEkonomika

Pokladní výdajový doklad se dvěma sníženými sazbami DPH po převzetí do modulu Ekonomika.