Navigation:  Výroba > Tipy - výroba > Dodatečné předání výroby do kooperace >

Změna typu výrobní operace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Změna typu výrobní operace.

Další situace může být taková, že potřebujete jen jednu operaci předat externímu kooperantovi. Nebo i obráceně - práci, kterou pro vás dělá běžně kooperant, chcete stáhnout do svojí výroby, protože máte pro vlastní pracovníky málo práce.

V takovém případě zase platí pravidlo - operace nesmí být zahájena (nesmí obsahovat žádný výrobní úkon)

Pokud výrobní operace splňuje tuto podmínku, zobrazí se na kartě operace tlačítko "O > K" nebo "K > O" (podle toho, jaký typ operace se právě jedná).

Karta výrobní operace - možnost změny typu výrobní operace.

Karta výrobní operace - možnost změny typu výrobní operace.

 

note2 Změnu typu operace může provést pouze uživatel, který má nastavena přístupová práva "V5" (výroba CTRL).

 

Použitím tlačítka se otevře komunikační okno, kde musí uživatel doplnit informace, které systém potřebuje zaznamenat pro další následné akce (plánování, odvádění).

Změna Operace na Kooperaci.

Změna Operace na Kooperaci.

               
Změna Kooperace na Operaci.

Změna Kooperace na Operaci.

 

KOOPERANT:vyberte ze seznamu firem. Nabízí se kontakty, které mají zapnutý příznak "dodavatel".
DODACÍ DOBA:zadejte dobu ve dnech, se kterou je třeba počítat pro realizaci (plánování) kooperace. Výchozí hodnota je "1".
CENA KOOPERACE:zadejte cenu za jeden "kooperovaný" kus. Tato cena bude použita pro ocenění rozpracované výroby (skladových pohybů) a tedy započtena do skutečné nákladové ceny výrobku.  Výchozí hodnota je "0" Kč.

 

PRODLEVA:v případě potřeby zadejte dobu ve dnech. Další operace bude plánována nejdříve po uplynutí této doby (například schnutí výrobku po lakování). Výchozí hodnota je "0".
STROJ:vyberte z číselníku pracoviště, na kterém se bude operace realizovat
ČAS PŘÍPRAVA:zadejte čas v minutách, který je potřebný pro přípravu zpracování výrobní dávky na stroji (celkový čas na celou dávku)
ČAS VÝROBY:zadejte čas v minutách (sekundách, jednotka je vždy uvedena za zadávacím polem), který je potřeba pro provedení operace na jednom kuse výrobku.

 

pozor Některá pole jsou již předvyplněna "výchozí" hodnotou! Věnujte i takovým polím pozornost.

 

Pro zapsání změny použijte tlačítko '  Změna O > K  '. Jakmile dojde k zapsání údajů do databáze, je uživatel informován zprávou.

Karta výrobní operace - postup změny.

Karta výrobní operace - postup změny.

 

Před zapsáním změn systém kontroluje, zda uživatel vyplnil všechny relevantní údaje. Pokud tomu tak není, zobrazí se upozornění ...

NeníVyplnenoPozadovanePole

 

... a k zápisu změny nedojde.

 

Provedení takové změny typu výrobní operace se projeví v Plánování výroby po regeneraci plánu. Při odvádění výroby se operace chová podle pravidel odpovídajících nově nastavenému typu. Průvodku výrobku není třeba tisknout znovu, čárový kód operace zůstává beze změny a lze jej i v takové situaci používat.