Navigation:  Výroba > Tipy - výroba > Dodatečné předání výroby do kooperace >

Předání zbytku rozpracované zakázky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Některé práce na zakázce již jsou odvedeny.

Pro tuto situaci může posloužit takzvané „přeskočení“ operace, které se využívá i situacích , kdy se odvádí třeba jen část plánované operace – například rovnání po svařování je třeba provést jen u 60% svařenců a zbývající jsou v pořádku.

K tomuto účelu je připraven zvláštní kód výroby (viz. Číselník kódů výroby). Kód a jeho popis může být libovolný. Důležitý je zapnutý příznak „UZAVŘÍT“. Uzavíracích kódů může být i více, podle situace.

Tento kód se potom použije v rámci odvádění operace na výrobním terminálu. Tento kód může využít pouze uživatel s určitým právy (V5, od verze G5.49a volitelně v rámci Konfigurace výroby).

 

tip09

 

Každou operaci, která je nahrazena kooperací pak odvedete takto:

 

tip10

 

Taková operace je pak odvedena jako každá jiná. Provedou se postupně skladové pohyby rozpracované výroby pouze čas operace je „nulový“, skutečné náklady za kooperaci by pak měly do zakázky připutovat přes přijatou fakturu.

 

Do detailu položky kooperace doplňte Kooperanta.

 

tip11

 

Potom v Přehledu výroby bude vidět, že se sice jedná o „O“ operace, ale byly odvedeny s Kooperantem – jakási indikace skutečného průběhu.

 

tip12

 

Další indikace je pak v Přehledu výrobních úkonů díky poznámce dopsané při odvádění do terminálu.

 

tip13