Navigation:  Výroba > Tipy - výroba > Dodatečné předání výroby do kooperace >

Předání celé zakázky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Práce na zakázce ještě nebyly vůbec započaty.

tip01

 

V takovém případě je možné ve výrobní zakázce položky výrobních operací smazat.

 

tip02

 

V související Přijaté objednávce v tabulce „Výroba“ upravit technologický postup (ručně)

Nejprve u příslušného výrobku je třeba změnit stav rozpracovanosti tak, aby pro něj bylo možno znovu vygenerovat výrobní operace.

 

tip03

 

Původní výrobní rozpad ...

tip04

 

První z operací, které budou nahrazeny kooperací přepište takto ...

tip05

 

Pole TYP        – změňte „O“ na „K“

Pole NÁZEV        – zapište vlastní text operace (např. Obrábění dle výkresu)

Pole STROJ        – vymažte kód původně plánovaného stroje.

Pole DATUM        - upravte datum dle potřeby (kdy má být kooperace hotová, obvykle datum následující operace – 1 den)

Pole CENA        – uveďte cenu kooperace (pro potřeby výpočtu hodnoty rozpracované výroby)

 

Ostatní položky, které jsou nahrazeny touto kooperací, ve výrobním rozpadu smažte.

tip06

 

Takto upravený technologický postup lze použít pro vygenerování nových položek výrobních operací. To provedete použitím tlačítka „Výroba!“ stejně, jako byste generovali zakázku novou. Protože přijatá objednávka už má přidělenou zakázku, vytvoří se nové položky v ní.

Tento postup lze použít i když zakázka obsahuje několik výrobků. Je třeba jen dát pozor na to, aby byly smazány původní výrobní operace jen toho správného výrobku (první tři znaky pozice = stejný výrobek) a stav rozpracovanosti byl změněn jen u správného výrobku.

Zakázka tedy po této úpravě bude vypadat takto, a lze v jejím odvádění pokračovat standardním postupem.

 

tip07

 

Do detailu položky kooperace doplňte kooperanta.

 

tip08