Navigation:  Výroba > Tipy - výroba >

Dodatečné předání výroby do kooperace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V technologickém postupu je připraven standardní postup, který počítá s výrobou ve vlastním závodě. V průběhu času se může stát, že vlastní kapacity jsou natolik naplněny, že je třeba zbytek zakázky nebo celou zakázku „předat“ do kooperace. Toto lze v systému provést dvojím způsobem.