Navigation:  Výroba > Tipy - výroba >

Předpis kontrol u výrobní operace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Již v rámci tvorby technologického postupu výrobku lze předepsat k jednotlivým operacím hodnoty, které je potřeba při odvádění operace kontrolovat. Pro tuto potřebu je připraveno pole [DEFINICE KONTROLY] na záložce "Operace". Jednotlivé hodnoty oddělujte středníkem.

 

Definice kontrolovaných hodnot operace.

Definice kontrolovaných hodnot operace.

 

Hodnoty kontrol se následně zapíší do výrobního rozpadu přijaté objednávky a odtud do vygenerovaných výrobních operací.

Při odvádění výrobní operace na Výrobním terminále se, v případě, že existuje předpis kontrol ve výrobním rozpadu, zobrazí tlačítko "Kontroly". Použitím tohoto tlačítka se otevře předvyplněný formulář s hodnotami k měření. Pracovník do příslušných polí vypisuje hodnoty skutečně naměřené.

 

Výrobní terminál - tlačítko indikuje, že u načtené operace jsou požadavány kontroly.

Výrobní terminál - tlačítko indikuje, že u načtené operace jsou požadavány kontroly.

 

note2 Hodnoty definované v technologickém postupu výrobku u příslušné operace se vyplní do formuláře v okamžiku prvního použití tlačítka "Kontroly" ať už na výrobním terminálu nebo na kartě výrobní položky zakázky.

 

note2 Tlačítko "Kontroly" se na výrobním na terminálu zobrazí jen v případě, že existuje definice kontrol v technologickém postupu výrobku, nebo v případě, že formulář pro zápis kontrol byl založen otevřením z karty výrobní položky zakázky.

 

 

Předvyplněný formulář pro zápis kontrolních měření.

Předvyplněný formulář pro zápis kontrolních měření.

 

Pole "Měřit" je naplněno předdefinovanými hodnotami převzatými z technologického postupu. Je možné samozřejmě zapsat i přímo zde na formuláři kontrol nové kontrolní hodnoty. (textové pole až 255 znaků)

Pole "Naměřeno" je určeno pro zápis skutečně naměřených hodnot (textové pole až 2000 znaků). Jednotlivé naměřené hodnoty oddělujte středníkem. Zapsané hodnoty zůstávají u výrobní operace uloženy, lze se k nim kdykoli zpětně vrátit a opakovat tisk. Lze také, při velkých sériích, měřené hodnoty dopisovat postupně.

 

Vyplněný formulář pro zápis kontrolních měření.

Vyplněný formulář pro zápis kontrolních měření.

 

Do pole "Poznámky" lze zapsat další text, který chcete zobrazit na protokolu (textové pole až 255 znaků).

Tlačítko      Ukaž      zobrazí připravenou tiskovou sestavu "Prohlášení o shodě 3.1. podle ČSN EN 10204".

 

Výstupní tisková sestava - Prohlášení o shodě 3.1. ...

Výstupní tisková sestava - Prohlášení o shodě 3.1. ...