Navigation:  Nabídky > Konfigurace >

Rozpočtové položky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled variant rozpočtových položek
Karta varianty rozpočtové položky
Nová varianta rozpočtové položky
Tisk variant rozpočtových položek