Navigation:  Nabídky >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu konfigurace nabídky obsahuje následující nastavení:

Tisková sestava nabídky
Povinné údaje karty nabídky
Konfigurace nabídky
Konfigurace tisku cen v nabídkách
Konfigurace použití cen montáže v nabídkách
Konfigurace výpočtu cen
Číselník důvodů neúspěchu nabídky