Navigation:  Nabídky > Konfigurace >

Tisková sestava nabídky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení typu výstupního tiskového formuláře nabídky.

rezim

Režim zobrazení čísla zboží
Výběr čísla zboží, které má být zobrazeno na tiskové sestavě nabídky (interní číslování, dodavatelské, atd.)

Automatické vložení obrázků
Volba, má-li být automaticky vložen obrázek zboží do nabídky, nebo na dotaz.

Další volby
Funkční tlačítko ceny - konfigurace zobrazení cen na tiskové sestavě nabídky.

Funkční tlačítko nastav2 - nastaví zatrhlou volbu týkající se držení řádků pohromadě.

Nastavení rozpadu konstrukčního celku v Nabídce

Při použití rozpadu konstrukčního celku v Nabídce do více úrovní (ne s typem řádku 18), byl nastaven hlavní celek typem řádku 15 a celek druhé úrovně typem 10 (stejně jako je to u PObj), jedotlivé položky celků budou s typem 1. Současná funkčnost nastaví po rozpadu takového konstrukčního celku jen hlavní celek jako typ 10, další celky vůbec nezapíše, zapíše jen jednotlivé položky s typem 1.

Režim vložení prázdných řádků v nabídce

Do konfigurace Formuláře tisku nabídky přibyl Režim zvýšení řádků s režimy: vypnutot, na dotaz, vždy bez dotazu. Uživateli je umožněno zvolit si výšku řádku dle jeho uvážení.