Navigation:  Nabídky > Konfigurace >

Povinné údaje karty nabídky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení zadávání povinných údajů při zakládání nové karty nabídky, tj. údaje které musí být zadány jinak není možné kartu uložit.

konfig.nab

 

 

Kontrola správnosti vyplnění povinných údajů

Pokud je na formuláři zapnuta kontrola hodnot povinných údajů (možnost výběru jen z předvoleného číselníku), systém při "provedení" dokladu (tlačítko PROVEĎ) na dokladu zkontroluje, zda hodnoty použité v rozbalovacích polích jsou vyhovující. Často se stává, že kopírováním starého dokladu se do nového dostanou v současné době již neodpovídající hodnoty.

Kontrola probíhá na těchto dokladech:

Poptávka, Nabídka, Přijatá objednávka, Vystavená objednávka, Přijatá faktura, Vystavená faktura, Příjemka, Výdejka

 

Kontrola na tlačítku PROVEĎ oznámí, které konkrétní pole nevyhovuje (jeho hodnota neodpovídá aktuálnímu číselníku).