Navigation:  Nabídky > Konfigurace >

Konfigurace nabídky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Popis slevy nabídky

V konfiguraci nabídky a přijaté objednávky  je nově možnost zvolení  zjednodušeného textu slevy a nebo si uživatel může text dopsat sám. Doposud byla možná pouze varianta s následujícím textem:

Sleva byla vypočtena pro všechny položky nabídky s 0 % DPH nad celkovou cenou.

27.5-komfig

Aktuální datum

Na tiskových sestavách NABÍDEK se zobrazuje datum Odesláno z karty nabídky. Toto datum je ovšem zavádějící, protože se na kartu doplní v okamžiku vytvoření karty nabídky a s "odesláním" nemá nic společného, zvláště když příprava nabídky trvá několik dnů. Jestliže je potom v textu použita klauzula o platnosti nabídky, může se stát, že nabídka je "neplatná" ještě dříve než ji zákazník dostane do ruky.

V konfiguraci nabídky je tedy nová volba - doplnit při tvorbě aktuální datum. Pokud není příznak zvolen, do nabídky se nedoplní datum. V opačném případě se datum doplní (výchozí nastavení - původní funkčnost)