Navigation:  Nabídky > Konfigurace >

Číselník důvodů neúspěchu nabídky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pomocné kritérium pro stanovení výsledku nabídky.