Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady >

Nový doklad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Účetní doklad

Účetní doklad je dokument, který je buď převzat z účetního systému, nebo je ručně zadán uživatelem. Nese veškeré atributy nutné k zaúčtování a má několik záložek. První dvě záložky představují klasicky položkový pohled na řádky v jednotkových cenách x množství a to buď v tuzemských, nebo zahraničních cenách, ale u těchto řádků je možné vyplňovat předkontace a z těchto řádků vznikají věty k zaúčtování.

 

Převzetí jakéhokoliv dokumentu z systému Soft-4-Sale je funkce, která je předem konfigurována a která zpracuje účetní doklad tak, aby byl připraven k zaúčtování včetně připravených řádků pro zaúčtování. Po převzetí následuje odeslání dokumentu buď na rozhraní hlavní knihy, nebo přímo do hlavní knihy.

 

Edoklad

 

Kromě převzetí dokladů z "obchodní" části systému můžete tento doklad použít i pro pořízení INTERNÍHO dokladu přímo v modulu Ekonomika - například zaúčtování mezd a podobně.

Při ručním pořizování interního dokladu v modulu Ekonomika se po doplnění čísla dokladu (vybrání druhu dokladu nebo tlačítkem) doplní do polí "Dat. vystavení", "Dat. účetní" a "Dat zd. plnění" aktuální datum počítače.