Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady >

Tisk přehledu účetních dokladů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tiskEdokladu

 

Horní část dialogového okna slouží k omezení množství zpracovávaných dat. K filtraci jen takových dokladů, které chcete právě kontrolovat.

Ve spodní části můžete vybrat způsob třídění (řazení) záznamů v tiskové sestavě a také jeden ze tří typů výstupu.

 

 

Přehled

Klasická tisková sestva, která zobrazí formou jednoduchým způsobem základní informace o dokladech převzatých do modulu Ekonomika. Doklady jsou vybrány a seřazeny podle zvolených filtračních kriterií.

TiskUcetnichDokladuPrehled

Přehledová sestava dokladů převzatých do modulu Ekonomika.

 

 

Košilky

Tato sestava umožňuje k již zaúčtovaným dokladů vytisknout takzvané "košilky" s uvedeným způsobem zaúčtování, které je pak možno přiložit k originálním dokladům pro archivaci. Systém umístí, pokud je to možné, dvě košilky na jednu stránku.

 

TiskUcetnichDokladuKosilky

"Košilka" zaúčtované přijaté faktury

 

 

Kontrolní sestava dokladů

Tato speciální sestava porovnává doklady v obchodní části systému S4S s převzatými (zaúčtovanými) doklady v modulu Ekonomika.

Nejprve se kontroluje, zda firma, na kterou je vedena aktuální ekonomická databáze js shodná s firmou používající obchodní část systému. Tato funkčnost je obzvlášť důležitá, pokud v jednom systému vedete současně několik firem. Porovnává se název firmy uvedený ve firemní konfiguraci ekonomické databáze - záložka "Firma" - s názvem firmy uvedeným v právě aktivní hlavičce tiskových dokumentů. V případě neshody se zobrazí zpráva: "Ekonomická databáze a data v obchodním S4S nepatří stejné firmě".

 

note2 Zpracování podkladů funkce může trvat i několik minut (podle objemu zpracovávaných dat) - můžete ovlivnit vhodnou filtrací.

 

 

Přehled "neshodných" dokladů v modulu Ekonomika v porovnání se zdrojem.

 

Tisková sestava zobrazuje doklady, na kterých byl zjištěn rozdíl v částce = zaúčtovaná částka je jiná než na zdrojovém dokladu. V takovém případě je ve sloupci vyčíslena hodnota rozdílu mezi oběma doklady.

 

note2 Jestliže je "nula" ve sloupci "Celkem v Eko" znamená to, že doklad nebyl převzat do modulu Ekonomika.

 

note2 Jestliže je "nula" ve sloupci "Celkem v S4S" znamená to, že zdrojový doklad nebyl nalezen v obchodní části systému.

 

I když jsou doklady hodnotově shodné (rozdíl je roven nule), ve sloupci "Datum" se mohou zobrazit dvě hodnoty

Vyst. - neshoda v datu vystavení nebo přijetí dokladu

DPH - neshoda v datu danitelného plnění