Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady >

Převzetí do modulu Ekonomika

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hromadné převzetí dokladů

Pro hromadné převzetí dokladů do modulu Ekonomika je možné využít funkčnost popsanou v následujících kapitolách.

Pro převzetí a prvotní zaúčtování (doklad dosud není v hlavní knize) stačí uživateli přístupová práva k modulu Ekonomika na úrovni "E3" --- převzetí z přehledů, použití 'zeleného plus' na kartě dokladu pro prvotní převzetí.

Jakmile už dojde k zaúčtování (je v ekonomickém dokladu vytvořena záložka 'Hlavní kniha'), potřebuje k opravě dokladu nebo opakovanému zaúčtování, uživatel práva minimálně na úrovni "E4".

Jinými slovy účetní "pomocník", může doklady zaúčtovávat, ale k jejich opravě musí uvědomit "hlavní" účetní, která má práva opravu udělat (a tedy ji má pod kontrolou).

 

Ruční převzetí dokladu

Další možností, jak doklad převzít do modulu Ekonomika je použití speciálního tlačítka ButonPLUS-Zelene na kartě dokladu. Toto tlačítko je na dokladu umístěno v blízkosti informačního pole 'UC-DB:', které označuje, zda a do jaké databáze byl doklad převzat.

PrevzetiDoEkonomiky-Informace

 

Aby bylo tlačítko na dokladu vidět, musí být doklad "provedený" (dříve to stejně nemá smysl), a uživatel musí mít nastavena přístupová práva k modulu Ekonomika minimálně na úrovni "E3"

 

Po použití tlačítka mohou nastat dvě situace:

a) doklad dosud nebyl převzat do modulu Ekonomika (v poli UC-DB je "0")

PrevzetiDoEkonomiky-NovyDoklad

tlačítkem "ANO" provedete převzetí a zaúčtování dokladu do hlavní knihy aktuální ekonomické databáze

 

b) doklad již byl do modulu Ekonomika převzat a mohl být i zaúčtován (v poli UC-DB je číslo ekonomické databáze)

PrevzetiDoEkonomiky-Opakovane

 

Otevřítzobrazí ekonomický doklad tak, jak je nyní zaúčtován
Opakovaně převzítpřevezme a zaúčtuje aktuální doklad znovu. Pokud již byl zaúčtován i v hlavní knize, nejprve tyto záznamy sám odstraní a nahradí je novými.