Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady >

Převzetí faktur vystavených

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aby bylo možné doklady vytvořené v obchodní části systému zaúčtovat, je třeba je nejprve do modulu Ekonomika převzít. Pro tento účel byly vytvořeny speciální přehledové sestavy, které jsou schopny rozlišit, jaké doklady již převzaty (případně i zaúčtovány) jsou a jaké ne.

Výchozí filtrace je nastavena tak, aby se zobrazily právě doklady, které je třeba převzít a zaúčtovat. Jestliže je tento přehled prázdný, znamená to, že všechny doklady, které bylo možno zaúčtovat, již jsou do modulu Ekonomika převzaty.

 

Vystavené faktury připravené k "převzetí" do modulu Ekonomika.

Vystavené faktury připravené k "převzetí" do modulu Ekonomika.

 

note2 Aby se doklady nabídnuly k převzetí, musí být takzvaně "provedené".

 

Můžete využít mnoha filtračních kriterií, která znáte z agendy Vystavených faktur v modulu Zakázky. Mimo to existují dva příznaky specifické pouze pro přehledové sestavy převzetí.

převzaté- zapnutý příznak zobrazí doklady, které jsou převzaty do modulu Ekonomika. V přehledu s tímto filtrem souvisí tmavě modře podbarvený příznak ve sloupci  P  (převzato). Zapnutý příznak = doklad je převzat do modulu Ekonomika.
zaúčtované- zapnutý příznak zobrazí doklady, které jsou převzaty a současně zaúčtovány do hlavní knihy. V přehledu s tímto filtrem souvisí světle modře podbarvený příznak ve sloupci   (zaúčtováno). Zapnutý příznak = doklad je zaúčtován v hlavní knize modulu Ekonomika.

 

ButonPrevzit- spustí hromadné převzetí všech dokladů odpovídajících právě nastavenému filtru.
Buton_konfigurace- otevře kartu konfigurace převzetí faktur vystavených