Navigation:  Číselníky >

Typy tisku řádků dokladů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tiskpolozek

Popis typů:

 

1        V řádku dokladu se objeví pouze Název zboží podle ceníkové karty

2        Zobrazí se pouze Detailní popis (bez názvu)

3        Zobrazí se jak Název zboží tak Detailní popis

4        Zobrazí se Název a Detailní popis včetně technických parametrů

5        Zobrazí se Název, detilní popis, Typ zboží a Objednací číslo

6        Zobrazí se pouze Objednací číslo a Název zboží

7        V případě, že je vyplněn na základní ceníkové kartě zboží "zahraniční název", zobrazí se tento zahraniční název a zahraniční popis

8        Rozepíše zvlášť slevy a další úpravy cen

9        Při použití funkce "Doplňková" a vyplnění rozpočtových položek v konfiguraci přidá rozpočtové položky

10        Nadpis - tučné, zvýrazněné písmo (obvykle bordó barva)

11        Vypočte mezisoučet položek do tohoto řádku. Sčítají se všechny položky od začátku dokumentu nebo od předcházejícího řádku typu 11.

12        Vypočte mezisoučet dle prefixu čísla pozice. Odřezává se poslední znak, ten se ignoruje, a sčítají se položky u nichž je "zbývající" řetěc shodný nebo abcedně nižší.

13        Vytvoří řádek s cenou včetně slev

14        Vytvoří řádek s mezisoučtem montáže v nabídkách

15        Nadpis - tučné, zvýrazněné písmo, velikost písma je větší než u nadpisu (typ 10)

16        Řádek se zobrazí jako pouhý text (bez počtu kusů, bez cen), nezapočítává se do celkové ceny dokladu.

17        Řádek se zobrazí jako text včetně počtu kusů (bez cen), nezapočítává se do celkové ceny dokladu.

18        Vytvoří řádek, kde vypíše skladbu konstrukčního celku po jeho rozpadu.

19        Zobrazí položku včetně ceny, ale nezapočítává se do celkové ceny dokladu.

20        Zobrazí položku jako nadpis na nová stránce dokladu (v tiskových sestavách)

 

Uživatelské nastavení Typu tisku řádků.

 

U prvních pěti typu tisku řádků můžete změnit výše popsané výchozí nastavení podle vlastní potřeby, vytvořit si vlastní, speciální Typ tisku řádku, který bude sbírat a následně zobrazovat dílčí hodnoty z ceníkové karty zboží na dokladech tvořených v systému.

Uživatelskou definici typu řádku vyvoláte poklepáním na začátek vybraného řádku ...

 

TvorbaDetailnichPopisu

Příklad "vlastní" definice Typu tisku č. 2 - použité hodnoty jsou znázorněny na příkladu níže.

 

pozor Číslo typu řádku neměňte!

tip2 Popis řádku můžete změnit podle potřeby tak, aby lépe vyjadřoval vaše uživatelské nastavení.

 

Prefix- text, který bude zobrazen před hodnotou
Pořadí- rčuje pořadí, jak budou hodnoty seřazeny v detailním popisu
příznak- zapíná požadavek na dohledání a zobrazení hodnoty
Sufix- text, který bude zobrazen za hodnotou (obvykle měrná jednotka parametru)
Oddělovač- sem zapište znak, který bude oddělovat jednotlivé hodnoty budou-li zobrazovány na jednom řádku (například "středník")
nový řádek- pokud je příznak zapnutý, bude následující hodnota zobrazena na novém řádku (není třeba tedy vyplňovat oddělovač)

 

Zobrazení dynamických technických parametrů.

 

Funkci úpravy Typu tisku řádku lze využít i pro zobrazení hodnot v takzvaných Dynamických technických parametrech. K tomu slouží vazební pole v dolní části konfiguračního okna.

 

TvorbaDetailnichPopisuDynamParametry

Konfigurace zobrazení dynamického technického parametru z karty zboží v detailním popisu na dokladu.

 

Použití nastavení pořádí, oddělovače, prefixů a suffixů je shodné jako u ostatních voleb tohoto konfiguračního okna. Hlavním rozdílem je vyhledávací rozbalovací pole uprostřed řádku. V tomto poli se nabízejí hodnoty s číselníku dynamických technických parametrů (najdete jej v menu ZBOŽÍ -> KONFIGURACE -> ČÍSELNÍK JMEN TECHNICKÝCH PARAMETRŮ) a to konkrétně z pole Název parametru.

Pokud je potom na dokladu použit tento Typ tisku řádku, dohledává se na kartě zboží, zda existuje dynamický technický parametr s tímto názvem. Pokud ano, doplní se do detailního popisu zboží na řádku dokladu hodnota z pole POPIS 1.

Je možno takto definovat dohledání až tří dynamických technických parametrů.

 

Příklad použití

Ceníková karta zboží má nastaveny tato údaje ...

TvorbaDetailnichPopisuKartaZbozi

Ukázka Technické karty zboží

 

Použitím předdefinovaného typu tisku řádku se "seskládá" detailní popis zboží na konkrétním dokladu (Přijatá objednávka) do finální podoby z dílčích informací uvedených v různých polích na ceníkové kartě zboží.

 

TvorbaDetailnichPopisuDoklad

Výsledná podoba sestaveného detailního popisu na tiskové sestavě dokladu.