Navigation:  Číselníky >

Typy tisku generovaných dokladů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

typ.tisku

Při tvorbě jakéhokoliv dokladu od nabídky přes přijatou objednávku až po fakturu a dodací list zná uživatel pojem, který se v Soft-4-Sale nazývá typ tisku řádků. Jedná se o speciální pole, které popisuje chování řádků dokladu na tiskové sestavě a jak jistě znáte jsou tam typy řádku 10 – Nadpis, 11 – Mezisoučet, 18 – Popis bez ceny, rozpad konstrukčního celku. Tyto speciální typy řádků může uživatel kdykoli použít. Znamená to, že daný řádek není řádkem významovým. V systému ale máme typy řádků, které jsou významové: 1 – 5 je to pět variant, jakým způsobem se nakládá s detailním popisem zboží.

Doposud fungoval systém tak, že:

typ 1 představoval zpracování řádku pouze z názvu zboží,
typ 2 pouze z popisu,
typ 3 z názvu a popisu,
typ 4 název, popis, detail a technické parametry,
typ 5 představoval možnost název, popis, technické parametry, objednací číslo.

Tyto varianty použití popisných textových informací do řádku dokladů byly napevno dány systémem. V tuto chvíli přicházíme s novou možností, že si uživatel sám rozhodne jakým způsobem se budou jednotlivé typy řádku 1 – 6 v systému chovat. Může si definovat svůj vlastní popis tohoto typu např. pro typ 2 dosud stojí pouze popis jednoduchý a on si teď může sám napsat speciální popis svůj a tento speciální popis vydefinovat pomocí svého vlastního rozhodnutí, co všechno se do takového popisu bude dostávat.

Může nadefinovat, které textové informace z ceníkové karty budou do tohoto popisu použity. Volí mezi názvem, detailním popisem, typem, výrobcem, číslem zboží a 8 technickými parametry. Současně se rozhoduje o tom v jakém pořadí budou v popisu toho řádku použity, s jakým prefixem budou jednotlivá pole použity, s jakým sufixem, s jakým bude oddělovač mezi jednotlivými komponenty textového popisu a tímto lze strukturovat speciální popis zboží, který přesně odpovídá hodnotám, které jsou naplněny do databáze zboží.

Např. může technický parametr 1 v databázi zboží vystupovat jako rozměr. Doposud jste měli jedinou možnost – do technického parametru 1 zapsat kompletně celou informaci – Rozměr: 100 x 200 x 400 [mm] a ještě k tomu, že se jedná o šířku, výšku, hloubku. Celý tento text musel být uveden v technickém parametru, aby se takto celý text zobrazil při tisku konkrétního dokumentu.

Dnes můžete definovat, že technický parametr 1 bude obsahovat pouze informaci 100 x 500 x 400 a prefixem bude text rozměr a sufixem text [mm] a oddělovačem od následujícího řádku bude např. nový řádek. Toto vše můžete vydefinovat do svých vlastních detailních popisů.

Novinkou tedy je, že si může uživatel definovat vlastní oddělovače, prefixy, sufixy a libovolnou skladbu detailního popisu zboží z různých komponent a může si tak nadefinovat své vlastní způsoby popisů zboží do dokladů a reagovat tak na aktuální nastavení a naplnění databáze zboží v ceníku.

Je tedy možné např. do 7. Technického parametru naimportovat zemi původu s prefixem Země původu: a zahrnout 7. Technický parametr do detailních popisů zboží a v dokladech, které vyžadují uvedení země původu použít tento typ tisku řádku. Tím dosáhnete toho, že se např. na nabídce nebo na vystavené faktuře se objeví v detailním popisu informace země původu. Tato informace se získá z databáze zboží a vy ji nemusíte v konkrétním dokladu doplňovat ručně.