Navigation:  Číselníky >

Zapni/Vypni ISO

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číslo „řízeného dokumentu“ z  ISO systému na tiskových dokumentech

 

Systémově řízená funkce (platí pro všechny uživatele), která se ukládá vazbu mezi konkrétní (téměř libovolnou) tiskovou sestavou a "číslem řízeného dokumentu"

pro zobrazení čísla řízeného dokumentu je připraveno pole v patičce tiskových dokumentů, kde pokud pro danou sestavu existuje definice, zobrazí se v něm číslo příslušného řízeného dokumentu.
zobrazení čísel řízeného dokumentu lze hromadně vypnout nebo zapnout pomocí funkce ČÍSELNÍKY / ZAPNI-VYPNI ISO

Jestliže v tiskové sestavě není použita standardní patička, ve které se ISO kód zobrazuje, je uživatel upozorněn a definice kódu mu není ani umožněna. Takové případy sestav se potom musí řešit individuálně podle situace.

 
Uživatelské ovládání:

V náhledu jakékoli tiskové sestavy je dispozici ikona "ISO" , která po kliknutí (práva Y5) vyvolá dialogové okno, kde je předvyplněn kód tiskové sestavy, uživatel doplní číslo řízeného dokumentu a uloží. Jestliže ikonu ISO použije nad dokumentem, pro který již existuje definice řízeného dokumentu, zobrazí se stávající definice s možností editace.

 

konfig.typ2

 

 

Z dialogového okna Nastavení ISO lze tlačítkem "Zobrazit všecny ISO" otevřít Přehled všech dosud existujících definic čísel řízených dokumentů s možností jejich editace, smazání, zkopírování do clipboardu a přenesení do jiné aplikace apod.

 

 

Tisk

Pro tisk „řízeného dokumentu“ z  ISO systému byla přidána konfigurace pozice (vlevo, vpravo) na kartě "zobrazení ISO". Dostupná je tedy v okně, které zobrazuje "všechny" zadané ISO kódy. Volba je SPOLEČNÁ pro všechny tiskové sestavy (= na všech buď vlevo, nebo na všech vpravo)

Zpracovány tiskové sestavy na přehledech tisků (včetně customů):

Pokladny, Přijaté faktury, Banka, Vystavené faktury, Dodací listy, Opravy, Vystavené objednávky, Přijaté objednávky,

Smlouva, Servisní zasahy, Servisní ukony, Zakázky, Reklamace, Záruční lity, Zápujčky, Zařízení, Prodej, Rezervace, Nabídka, Poptávky, Ukoly, Plán času, Help desk, školení, spisová služba, požadavky, rezervace.