Navigation:  Číselníky >

Dynamické texty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Systém umožňuje zadat do tiskových formulářů směřujících mimo firmu, formátované doplňující textové informace nazývané dynamické texty. Dynamické texty najdete ve všech důležitých dokumentech jako např: Nabídka, Přijaté objednávky, Vystavená objednávka, Vystavená faktura zálohová i konečná, Dodací list

Dynamické texty plní roli textů typu: "Platební podmínky", "Platnost nabídky", "Záruční podmínky", "Záruční servis", "Licenční podmínky", apod..

 

ciselnikdynamickychtextuautomatnauzivatele

 

Nastavením příznaku v Agendě určíme, ve kterých dokumentech se daný text nabídne k použití (N - nabídky, Po - přijaté objednávky, Vo - vystavené objednávky, F - faktury, D - dodací listy, S - skladové doklady, Z - záruční listy, R - reklamace, Př - příjemky)

 

Dynamický text má tyto části:

 

Identifikaceslouží k řazení a následnému výběru dynamických textů na dokumentech (modré pole)
Nadpisuvozující text, nadpis podmínky apod. (žluté pole, max. 100 znaků)
Textsamotný text (bílé pole, až 4000 znaků)

 

Způsob použití dynamických textů na konkrétním dokladu pak řídí:

 

TučněNadpis nebo text lze zvýraznit (zobrazit tučně)
Vedle sebeZobrazí Nadpis a vedle něj zarovnaný do bloku Text. Jestliže je tento příznak vypnutý zobrazí se Nadpis a pod ním jako nový odstavec Text.
Úvodníjestliže je příznak zapnutý, zobrazuje se tento dynamický text na tiskových sestavách jako "úvodní".
Automatické doplněnítext bude doplněn do dokumentu ihned po jeho vytvoření (obvykle po přídělení a uložení čísla dokladu)
Úvodnítext se bude v dokumentu nabízet, případně bude doplněn jako "úvodní"
Platí od - dočasový interval určující období, kdy bude text automaticky doplňován do dokladu.
;jitka;jméno uživatele. Jestliže je toto pole prázdné, text se automaticky doplňuje všem uživatelům. Jestliže je vyplněno jméno uživatele, text se automaticky doplní pouze tomuto uživateli. Jména uživatelů lze zapsat ručně (bez mezer, odděleno středníkem), nebo použít tabulku se seznamem uživatelů, kterou vyvoláte poklepáním na toto pole.

 

Horní, modře podbarvená část okna, slouží pro vyhledávání konkrétních šablon textu v případě rozsáhlého číselníku. Tlačítko Výběr aplikuje nastavený filtr, tlačítko Výmaz jej vyčistí do výchozího stavu.

 

ikona.editacepřepne uživatele do editace pole ve formátu RTF. Po prokliknutí tohoto tlačítka se Vám zobrazí jednoduchý RTF Editor, ve kterém můžete upravovat jak typ, velikost písma, tak i barvu písma a pozadí.

 

editace

 

 

Standardní sady dynamických textů

Pro konkrétní typ dokumentu a konkrétního uživatele lze vytvořit standardní sady dynamických textů. V okně příslušného dokumentu jsou pod sekcí dynamických textů připravena dvě tlačítka pro tyto funkce:

ikona_dynamicke_texty

Ikona symbolizující editaci dynamického textu.

Dynamické texty se doplňují do konkrétních dokumentů. Uživatel má k dispozici číselník dynamických textů, který může předplnit nejčastěji používanými hodnotami. Při vyplňování dynamických textů může zadat text ručně nebo zvolit hodnotu z číselníku a tu pak případně upravit pro konkrétní dokument.

Množství dynamických textů v rámci dokumentu není nijak omezeno. Jednotlivé texty jsou řazeny podle čísla pozice v rámci dokumentu (je to podobný systém jako řádky nabídky). Dynamické texty můžeme přidělit na úvod nebo na závěr dokumentu.

 

Struktura dokumentů dnes vypadá takto:

1.Hlavičkové údaje dokumentu
2.Úvodní text
3.Dynamické texty pro úvod
4.Řádky dokumentu (zboží, produkty)
5.Součty
6.Dynamické texty pro závěr
7.Závěrečný text
8.Digitální podpis

 

Formátování dynamických textů

Uživatel může ovlivnit formátování každého jednotlivého dynamického textu při tisku takto:

umístění dynamického textu (úvodní nebo závěrečný)
zdůraznění nadpisu
zdůraznění textu
vzájemná pozice nadpisu a textu (vedle sebe nebo pod sebou)

Pro tyto varianty má uživatel k dispozici logické přepínače (zaškrknuto x nezaškrknuto) přímo na řádku dynamického textu v kartě příslušného dokumentu. Současně však rozhodnutí o zdůraznění textu nebo nadpisu je možné připravit již v číselníku dynamických textů.