Navigation:  Číselníky >

Pomocné texty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník vzorů doprovodných textů je souborem navržených, často se opakujících, doprovodných textů, které se používají v tiskových výstupech (nabídky, objednávky, faktury, dodací listy, servisní zásahy, reklamace) jako úvodní nebo závěrečný text.

V tomto číselníku si můžete dopředu připravit stále se opakující úvodní a závěrečné texty pro nejrůznější doklady systému ( např. nabídky, faktury, dodací listy ..atd.).

Pořízení nové šablony pomocných textů probíhá tak, že do volného pole IDENTIFIKACE zadáte ve zkratce název textu (musí být jedinečná) - např. FAK Z- pro závěr faktury. Do pole DOPROVODNÝ TEXT zapíšete vlastní text. Vzor doprovodného textu může mít délku až 4000 znaků a mnoho odstavců. Zatržením příznaků určíte, ve kterých dokumentech se vám příslušný text bude nabízet k použití.

V konkrétním dokladu pak můžete po vybrání z číselníku text následně upravit, aniž by se to dotklo vzorového textu zapsaného v číselníku Pomocných textů.

 

V číselníku pomocných textů můžete také využít funkce automatického doplnění textu - v okamžiku vytvoření dokladu se označený text ihned vloží do dokumentu. Uživatel tak nezapomene do dokumentu vložit důležité informace.  - příznak pro úvodní i závěrečný text. Rozdělení textů na úvodní a závěrečné - Nabízejí se patřičné texty pro úvod a pro závěr.

 

TIP: Při zapisování vlastního textu využijte dvojhmat SHIFT+F3, který Vám zvětší okno pro editaci textu, nový řádek (odstavec) lze vytvořit dvojhmatem CTRL+ENTER. Tyto dvojhmaty fungují i při použití vzorového textu z tohoto číselníku do vlastního dokladu.

 

pomoc_text

 

IdentifikaceZkratkovitý název textu. Nikde se netiskne, slouží pouze k vybírání text na dokumentech. V případě více variant textů lze vhodnou volbou zkratky docílit jejich řazení v nabídkovém rozbalovacím poli na dokumentu

Doprovodný text        Obsah pomocného textu (až 4000 znaků)

N                                text se bude nabízet v Nabídkách

Po, Vo                text se bude nabízet v Objednávkách (Po - přijatých, Vo - vystavených)

F                                text se bude nabízet ve Fakturách

D                                text se bude nabízet v Dodacích listech, Servisních zásazích

S                                text se bude nabízet ve Skladových dokladech

R                                text se bude nabízet v Reklamacích

Automatické doplnění        text bude doplněn do dokumentu ihned po jeho vytvoření (obvykle po přídělení a uložení čísla dokladu)

Úvodní                text se bude v dokumentu nabízet, případně bude doplněn jako "úvodní"

Platí od - do        časový interval určující období, kdy bude text automaticky doplňován do dokladu.

;jitka;        jméno uživatele. Jestliže je toto pole prázdné, text se automaticky doplňuje všem uživatelům. Jestliže je vyplněno jméno uživatele, text se automaticky doplní pouze tomuto uživateli. Jména uživatelů lze zapsat ručně (bez mezer, odděleno středníkem), nebo použít tabulku se seznamem uživatelů, kterou vyvoláte poklepáním na toto pole.

 

Horní, zeleně podbarvená část okna slouží pro vyhledávání konkrétních šablon textu v případě rozsáhlého číselníku. Tlačítko Výběr aplikuje nastavený filtr, tlačítko Výmaz jej vyčistí do výchozího stavu.