Navigation:  Číselníky >

Sestavení panelu Top24

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hlavní lišta aplikace S4S řešena jako konfigurovatelný panel Top24. Nastavení tohoto panelu je v menu Číselníky – Sestavení panelu Top24, spuštění tohoto panelu zajistíme těmito způsoby:

Standard – Rychlé akce – Top24
Pomocí horké klávesy
Volbou sputit při startu

 

Možnosti a vlastnosti panelu Top24:

konfigurovatelných 24 úloh jenž budou zobrazováno po startu na ploše aplikace
umístění panelu vždy vpravo dole (umístění reguje na velikost okna a použité rozlišení)
konfigurace panelu TOP 24 je distribuovateloná jednoduše všem ostatním uživatelům
uživatel spustí akci jen klepnutím na název
název akce lze polidštit v rámci konfigurace
pokud je k akci pro uživatele vázána horká klávesa pak se zobrazí informace i o této horké klávese
barvy se načítají dle nastavení Windows tak aby toto okno vypadalo jako panel

Panel TOP 24

Hlavní lišta aplikace S4S řešena jako konfigurovatelný panel Top24. Nastavení tohoto panelu je v menu Číselníky – Sestavení panelu Top24, spuštění tohoto panelu proběhne vždy, pokud bude nastavena alespoň jedna akce. Detailní pohled spuštěného panelu Top24 na pozadí okna S4S, barevně označené pole by se po kliku zobrazilo. V případě existence klávesové zkratky je její zobrazení vedle názvu akce.

panel_004

Definice panelu TOP24:

panel_006