Navigation:  Číselníky >

Spustit při startu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V menu Číselníky, v submenu Spustit při startu je možnost popsat která okna a v jakých intervalech se mají automaticky otevírat při startu systému Soft-4-Sale, a to v závislosti na jménu přihlášeného uživatele do systému.

Po otevření tohoto příkazu se otevře okno automatické karty při spuštění Soft-4-Sale, kde uživatel volí jednu z mnoha funkcí, kterou může použít. Nejčastěji se bude asi jednat o kalendář úkolů. Nabídka funkcí odpovídá všem funkcím, které jsou k dispozici na horké klávesy, navolí si jeden z přehledů a volí četnost s jakou se má toto okno pravidelně otevírat při spuštění. Má k dispozici tři varianty, a to buďto vždy, denně při prvním spuštění systému Soft-4-Salu a nebo týdně, což znamená jednou týdně při prvním spuštění systému Soft-4-Sale v týdnu. Těchto oken může být samozřejmě více než jedno.

Postup v jakém se budou otevírat se řídí položkou number v prvním sloupci, bledě modře podbarvenou, která je povinná, kde se vyplňuje pořadové číslo. V takovém pořadí budou okna otevírána, tzn. okno s nejvyšším pořadovým číslem bude otevřeno jako poslední. Vzhledem k tomu, že se okna překrývají, není vhodné otevírat příliš velké množství oken, ale je možné tímto způsobem aktivovat jedno až tři okna podle podmínek zadaných uživatelem. Doporučujeme tento systém využít především tehdy, pokud jsou již aktivována přístupová práva a uživatelé se hlásí vlastním jménem. Pokud se vám nabízí uživatel user, znamená to, že si všichni uživatelé vzájemně přepisují konfigurace a přepisují volby a to co nastaví pro sebe, platí pro všechny uživatele v síti.

start_001

Nové pole

V číselníku Spustit při startu je přidáno nové pole s popiskem - Zvolená akce bude vykonávána v pravidelných minutových intervalech.

Pokud je  interval větší než 0 a zvoleno Vždy, lze použít pro libovolnou akci, jejích četnost vykonávání je nastavena na vždy.

Při spuštění s4s je načten seznam úkolů / akcí, které se mají provádět a každých 15 minut dochází k jeho občerstvení (protože se může tento seznam za provozu změnit).

Pokud je upraven pouze časový interval, automaticky dojde k úpravě časové prodlevy za kterou je akce / úloha volána.

Pokud je mezi existující položky vložena nová akce / úloha, dojde ke smazání informace kdy byla akce naposledy vykonána a bude poprvé zavolána po uplynutí zadaného intervalu (v minutách).