Navigation:  Číselníky >

Horké klávesy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tento příkaz zobrazí okno možného nastavení horkých kláves, kde uživatel vybírá horkou klávesu, která představuje kombinaci řídící klávesy Ctrl a významové klávesy. Těchto variant je asi 25. K vybrané variantě doplňuje akci, kterou chce na tuto horkou klávesu aktivovat. Mezi možnými akcemi najdete vytvoření nové faktury, nové příjemky, nové výdejky, výběr z pokladny. Nejčastěji používané přehledy jsou např. přehledy kontaktů, zboží, vystavených faktur, nabídek, nebo výkonné příkazy jako je zapnutí a vypnutí digitálních podpisů, nastavení aktuální hlavičky firmy nebo volba tiskového formuláře pro vystavenou, přijatou objednávku nebo zakázku. Pomocí takto definovaných horkých kláves může uživatel pokrýt velkou sadu nejčastěji používaných funkcí tak, aby je nemusel hledat v menu.

Zvolené nastavení je vázáno ke jménu uživatele. To znamená, že v síti LAN, kde pracuje několik uživatelů, kteří se hlásí svým jménem do systému (jsou aktivovány přístupová práva) může mít každý uživatel svou sadu horkých kláves. Příkaz horké klávesy zobrazuje danému uživateli pouze jeho vlastní nastavení. Toto nastavení lze pomocí tlačítka tisk nebo ukaž před tiskem vytisknout v přehledové sestavě. Standardně po instalaci, upgradu systému jsou nastaveny původní horké klávesy, tzn. Ctrl R - nová prodejka, Ctrl M - přepnutí platné firmy, Ctrl S - aktivace/deaktivace digitálního podpisu na tiskových dokumentech. Další horké klávesy může uživatel sám definovat nebo předefinovat.

start_002

Přehled standardně nastavených horkých kláves

CTRL-A        označ vše
CTRL-C        kopíruj do Clipboardu (Copy)
CTRL-D        přechod z přehledu na detail
CTRL-F        funkce Hledej (Find)
CTRL-H        funkce Hledej a nahraď (Find and Replace)
CTRL-N        nový záznam
CTRL-T        ukaž před tiskem
CTRL-V        vlož z Clipboardu (Paste)
CTRL-X        vyřízni do Clipboardu (Cut)