Navigation:  Kontakty > Konfigurace > Konfigurace kontaktů >

Nové kontakty z dokladů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Omezení tvorby Nového kontaktu z dokladů

Na záložce 'Nové kontakty z dokladů', máte možnost definovat, kteří uživatelé mohou či naopak nemohou tvořit nové karty kontaktů přímo z obchodních dokladů.

Jestliže uživatel na doklad zapíše firmu (Odběratele, Dodavatele ...), která dosud neexistuje v databázi kontaktů, je systémem upozorněn na neexistující záznam. Uživatelům, kteří splňují podmínky této konfigurace je rovnou umožněno nový kontakt založit.

 

Funkce je dostupná jen pro vybrané obchodní doklady.

 

Vyjma uživatelů- vybraní uživatelé nemohou tvořit nové kontakty z dokladu (poklepáním lze vybrat více uživatelů ze seznamu)
Jen u uživatelů- pouze vybraní uživatelé mohou tvořit nové kontakty z dokladu
Práva- všem uživatelům, kteří mají uvedenou úroveň přístupových práv je umožněno vytvořit nový kontakt z dokladu.

 

Jestliže existuje předpis v polích se jmény uživatelů, má tento přednost před právy (pokud by byly obě možnosti vyplněny současně).

 

Konfigurace kontaktů - záložka Nové kontakty z dokladů

Konfigurace kontaktů - záložka Nové kontakty z dokladů

Podle příkladu na obrázku:

z Přijaté objednávky- může nový kontakt vytvořit každý uživatel s právy K3
z Vystavené objednávky- může nový kontakt vytvořit každý uživatel s právy K3, ovšem uživatelé Helma a Musilová ne.
z Přijaté faktury- může nový kontakt vytvořit pouze uživatel Neugebauerová
z Vystavené faktury- může nový kontakt vytvořit každý uživatel s právy K3
z Nabídky- může nový kontakt vytvořit každý uživatel s právy K3

note2 Pokud má uživatel práva k modulu Kontakty alespoň na úrovni WRITE (K3), může vytvořit nový kontakt standardní cestou přes menu KONTAKTY -> NOVÁ FIRMA i přesto, že této konfiguraci nevyhovuje.

 

 

Identifikační číslo Kontaktu [F ID]

Při zapnuté konfiguraci "Automaticky přidělovat identifikační číslo:" se při založení nového kontaktu se automaticky vygeneruje jeho identifikační číslo [F ID].

Toto číslo je využíváno jako jednoznačná identifikace kontaktu v systémech třetích stran (ekonomické mosty) nebo pro nástavbové aplikace (e-shop, e-helpdesk).

 

Konfigurace kontaktů - možnost automaticky přidělovat kontaktu identifikační číslo.

Konfigurace kontaktů - možnost automaticky přidělovat kontaktu identifikační číslo.

 

Funkce zajistí doplnění identifikačního čísla i při uložení karty stávajícího kontaktu, jestliže kontakt dosud nemá toto číslo přiděleno.