Navigation:  Kontakty > Konfigurace > Konfigurace kontaktů >

Fakturační výstraha

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na této záložce můžete vybrat u jakých dokladů a v jaké situaci (provedení nebo vystavení) se má na obrazovce uživateli zobrazit 'Fakturační výstraha' zapsaná na 'obchodní' kartě kontaktu.

Konfigurace kontakrů - režim zobrazování fakturačních výstrahy.

Konfigurace kontakrů - režim zobrazování fakturačních výstrahy.