Navigation:  Kontakty > Konfigurace > Konfigurace kontaktů >

Blokace nových dokladů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na této záložce můžete definovat omezení nebo upozornění uživateli, pokud bude mít tvořit doklad na firmu, s níž máte finanční problém.

Konfigurace kontaktů - omezení tvroby nových dokladů problematickým firmám.

Konfigurace kontaktů - omezení tvroby nových dokladů problematickým firmám.

 

Blokace dokladů dle limitu dluhu:

DOKLADY BLOKOVAT AUTOMATICKY- jestliže při kontrole dokladů je systémem zjištěno překročení Limitu dluhu nebo Maximální doby dluhu Po splatnosti, dochází při propočtení Vystavené faktury (nebo i Přijaté objednávky - podle zvoleného režimu). Pokud systém zjistí, že jsou překročeny hodnoty stanovené v konfiguraci, zapne na kartě kontaktu příznak "Doklady blokovat". Toto se okamžitě projeví i ostatním uživatelům a nedojde tak k nechtěnému vystavení například Dodacího listu a výdeji zboží, které dluh jen prohloubí. Od té chvíle není možné uložit nebo vytisknout pro postiženou firmu žádný doklad, který je v dolní části konfiguračního okna vybrán.

Na druhé straně systém kontroluje situace, kdy mohou důvody k blokování dokladů zase pominout a příznak případně zase sám vypne. Uživatel tak nemusí stále kontakty sledovat, zjišťovat situaci a s příznakem manipulovat.

Podmínky pro vypnutí příznaku "Doklady blokovat" se kontrolují při:

zapsání platby Vystavené faktury z bankovního výpisu
zapsání platby Vystavené faktury provedením Pokladního dokladu
zapsání platby Vystavené faktury provedením Zápočtu

 

TEXT ZPRÁVY:- touto zprávou můžete uživatele informovat, proč se mu nedaří vytvořit nový doklad. Objeví se i uživateli, který pracuje s dokladem problematické, který byl vytvořen dříve než došlo k blokaci dokladů
AGENDA:- vyberte typy dokumentů, které při zapnuté blokaci dokladů nemají jít vystavit. Takové doklady pak nejdou ani dočasně vytvořit, třeba jen za účelem vytištění.

 

Kontrola a blokace dokladů dle Credit Check:

Tvorba nebo provedení dokladů může být kontrolováno i podle stavu informace ze serveru Credit Check (zabývá se hlídáním bonity firem). Aby tato funkce mohla správně pracovat, musíte pravidelně používat aktualizaci stavu firem dle tohoto zdroje.

KONTROLOVAT DLE CREDIT CHECK- upozorní uživatele na nepříznivé hodnocení firmy na serveru Credit Check.
BLOKOVAT DLE CREDIT CHECK- zablokuje vytvoření nového dokladu nebo provedení dokladu z důvodu nepříznivého hodnocení firmy na serveru Credit Check.
AGENDA:- vyberte typy dokumentů, při kterých má ke kontrole stavu hodnocení dojít. V tomto případě se můžete rozhodnout, zda ke kontrole má dojít už při tvorbě dokladu (první příznak), nebo až při jeho provádění (druhý příznak). U vystavených faktur, zapnutím třetího příznaku, můžete kontrolu vypnout pro faktury, které mají nastaven hotovostní způsob platby.