Navigation:  Kontakty > Konfigurace > Konfigurace kontaktů >

Limit dluhu, úvěrový limit

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na této záložce můžete stanovit pravidla pro vyhodnocení dluhu odběratele, nebo můžete rovnou nastavit parametry, které systém nastaví kontaktu ihned při jeho vzniku.

Můžete tak například vyřešit požadavek, že u každého zákazníka požadujete první obchody uskutečnit v hotovosti a teprve později se rozhodnete svůj přístup k němu změnit.

 

Konfigurace kontaktů - stanovení pravidel pro vyhodnocení dluhu.

Konfigurace kontaktů - stanovení pravidel pro vyhodnocení dluhu.

 

Základní režimy:

LIMIT DLUHU- do hodnocení dluhu vstupují pouze faktury vystavené (provedené)
> Dluh jen dle dokladů po splatnosti:- doplňková volba, která umožňuje za dluh považovat buď všechny vystavené faktury, nebo jen ty, které jsou již nyní po splatnosti
> Započítávat i cenu ... dokladu- doplňková volba, která umožňuje za dluh již považovat i doklad, který právě provádíte (volba je dostupná pouze při zapnuté předchozí volbě)
ÚVĚROVÝ LIMIT- do hodnocení dluhu se započítávají i přijaté objednávky (ty se mohou v budoucnu stát potenciálně dluhem)

 

Pole na kartě nového kontaktu ...

LIMIT DLUHU ...- zadaná hodnota se zapíše na 'obchodní' kartu kontaktu. Jedná se limit finanční.
MINIMÁLNÍ POČET DNŮ ...- zadaná hodnota se zapíše na 'obchodní' kartu kontaktu. Jedná se limit časový. Při vyhodnocování podmínek, upozornit na dlužníka, má tato hodnota přednost před limitem finančním.
BLOKACE LIMITU ...- na kartě nového kontaktu se zapne tento příznak a nebude u něj možné vystavit faktury jinak než v hotovosti.
DOKLADY BLOKOVAT ...-  na kartě nového kontaktu se zapne tento příznak a nebude pro něj možné vystavit žádný dokument (typy dokumentů lze pak definovat na záložce 'Blokace nových dokladů')
ZPŮSOB PLATBY ... - na kartu kontaktu se zapíše vybraný způsob úhrady a systém jej pak bude přednostně vyplňovat na jeho fakturách
PRÁVO MĚNIT LIMIT ...- touto volbou můžete definovat, kteří uživatelé mohou na kartě kontaktu hodnoty limitů stanovit nebo měnit.

 

Kontrola limitu souvisejících kontaktů

Může se vám stát, že v systému evidujete různé pobočky jedné firmy a každé z nich fakturujete samostatně (i když třeba mají společnou fakturační adresu). Potom můžete chtít celkovou výši dluhu vyhodnocovat pro celou firmu společně ať už právě fakturujete, kterékoli její části. Přitom u každé jednotlivé pobočky můžete mít stanovený jiný limit. Jednotlivé kontakty pak můžete spojovat podle:

VZTAHU- vyberete z číselníku vztah, který jednotlivé kontakty vzájemně spojuje (musí být samozřejmě vztahy mezi kontakty v systému vybudovány).
IČO- zapnete-li tuto volbu, systém vyhodnocuje společně všechny firmy, které mají stejné IČO. Zde se můžete ještě rozhodnout, zda za limit dluhu je považován nejvyšší limit uvedený na kterékoli z posuzovaných firem, nebo zda se limity jednotlivých poboček mají sečíst.