Navigation:  Kontakty > Konfigurace >

Konfigurace kontaktů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato karta vám umožní řízení práce s novými i stávajícími kontakty a například využití nástrojů, které vám systém dává k dispozici v boji proti "neplatičům". Vhodnou kombinací konfigurací můžete nachat tuto starost na systému, který uživatele při jeho práci s obchodními doklady na potenciální nebo již skutečný problém upozorní, nebo jej dokonce v jeho práci zastaví.

Jedná se tedy o jakýsi systém sledování platební morálky zákazníků s možností zastavit dodávky největším hříšníkům. K zastavení dodávek může dojít ve dvou případech:

dojde k překročení finančního limitu dluhu nastaveného na kartě zákazníka (do limitu se počítají volitelně pouze faktury po splatnosti, nebo všechny)
existují faktury, které jsou například více jak 30 dnů po splatnosti a při tom suma nezaplacených částek těchto faktur je vyšší jak polovina limitu dluhu. V tomto případě se jedná o jakýsi časový limit dluhu.

 

Před provedením Vystavené faktury nebo Přijaté objednávky má uživatel jednoduchou možnost podívat se, jak si na tom odběratel stojí. K tomuto jednoduchému pohledu slouží tlačítko umístěné vedle firmy odběratele.

Tlačítko pro zobrazení momentální platební situace odběratele.

Tlačítko pro zobrazení momentální platební situace odběratele.

 

Použití tohoto tlačítka je ovšem závislé na tom, zda si na ně uživatel, pro vlastní bezpečnost, vzpomene. Chcete-li se této subjektivní podmínce vyhnout, zkuste si konfiguraci kontaktů nadefinovat některým z dále uvedených způsobů.